Hva med barna når skoledagen er over?

Kvalitet på skolefritidsordninger virker underordnet søkelyset på kvalitet i barnehager og skoler i det politiske spillet.