• OMSTRIDT: Her er erklæringen Odd Drevland mener forsvarer hans massive uttak fra Taxi Vests klientkonto. FOTO: Frode Buanes

Kripos torpederer Drevland-bevis

Odd Drevland hevder avtale med avdød mann frikjenner ham. Men ifølge Kripos er brevet skrevet ut på en printer Drevland fikk året etter mannen døde.