— Jeg sitter på dokumentasjon om at Odd Drevland er syk og har fått grei beskjed om at han ikke kan møte i retten.

Det fortalte advokat Per Magne Kristiansen til BT søndag. Han representerer den tidligere advokaten Odd Drevland.

Mandag morgen skulle Drevland etter planen møtt for Bergen tingrett i anledning et sivilt søksmål som Taxi Vest har anlagt mot ham. Det gjorde han ikke.

— Drevland kommer ikke, sier advokat Kristiansen til BT.

Saksøkt

Odd Arild Drevland er saksøkt for til sammen 2,2 millioner kroner pluss renter av selskapet Taxi Vest, hvor han tidligere var styreleder. Taxi Vest mener Drevland ulovlig forsynte seg av penger fra en klientkonto de hadde hos ham. Pengene stammet fra et salg av aksjer i Norgestaxi Bergen.

Selskapet AIG — som var sikkerhetsstiller for Drevlands advokatvirksomhet - er også saksøkt av Taxi Vest.

Da retten begynte mandag uten Drevland, sa advokat Kristiansen følgende:

— Jeg er i den uheldige situasjon at jeg står her uten klient. For å være helt ærlig stiller jeg meg tvilende til at det kan sies å være forsvarlig overfor min klient.

- Må få forsvare seg

Fredag forkastet tingretten en begjæring fra Drevland om utsettelse av helsemessige årsaker.

Søndag ettermiddag sendte Per Magne Kristiansen inn en anke til Gulating lagmannsrett.

— Uansett hva Drevland har gjort og hvor lang tid denne saken har tatt, må Drevland på lik linje med alle andre få anledning til å forsvare seg. Når han ikke kan det, er det riktig å få tingrettens avgjørelse prøvet, sa Kristiansen.

I RETTEN: Torkjell Øvrebø, styreleder i Taxi Vest.
MARITA AAREKOL
VIL FORLATE RETTEN: I retten mandag morgen fastholdt advokat Kristiansen at han vil prosedere på en utsettelse. - Ellers er det i forståelse med min egen klient at jeg vil forlate retten dersom saken skal gå, sa Kristiansen.
MARITA AAREKOL

Truer med å gå

I retten mandag morgen fastholdt advokat Kristiansen at han vil prosedere på en utsettelse.

— Ellers er det i forståelse med min egen klient at jeg vil forlate retten dersom saken skal gå. Så får retten ta stilling til om det skal gis en uteblivelsesdom, sier Kristiansen.

— Jeg beklager at vi er kommet i denne situasjonen. Jeg har aldri forlatt en rettssal i hele mitt liv, og jeg har vært mye i retten, sa Kristiansen.

Senere utdypet Kristiansen hans trussel om å forlate salen.

— Det er i forståelse, nærmest på anvisning, fra Drevland. Jeg kan ikke sitte her som en form for gissel ved at «nå kan saken gå fordi Kristiansen er her».

Utsetter saken

Etter å ha hørt partene, sa dommerfullmektig Erlend Baldersheim mandag at han umiddelbart vil sende anken til Gulating lagmannsrett.

— Anken må behandles på forsvarlig vis, sier Baldersheim.

Søksmålet ble dermed utsatt til onsdag morgen, i påvente av ankebehandlingen.

— Dersom anken ikke fører frem, vil saken fortsette onsdag, sa Baldersheim.

Vil ha sak uten Drevland

Per Magne Kristiansen sa søndag til BT at det er viktig for ham å vite at han har gjort det han kan, selv om anken ikke skulle føre frem. Taxi Vest har argumentert med at saken kan behandles uten at Drevland selv er til stede, ved at man blant annet legger til grunn det Drevland har forklart i en rekke politiavhør.