Storkapital inn i helsemarkedet

De fire største aktørene i det private helsemarkedet omsetter for 1,5 milliarder kroner årlig.