DNO stuper 46 prosent

Brutalt fall for DNO-aksjonen.