Åtte av ti gründere overlever

Mellom 70 og 80 prosent av alle gründere som får etablererstipend, er fortsatt i virksomhet fem år etter tildelingen.