Pålegg om avlusing

Staten pålegg lakseoppdrettarane å gjennomføre to samordna avlusingar av fisken i vinter og til våren.