Sjampanje for Røkke-rigg

Endeleg er den første norskbygde boreriggen på 20 år ferdig.