- Du blir flådd!

Mobilprisene når du ringer til eller fra utlandet er alt for høye, mener forbrukermyndighetene i EU. Nå varsles kraftige kutt i form av lovendringer.