Retten vil la slaktebåt frakte laks til Danmark

Bergen tingrett mener Nærings- og fiskeridepartementet har tolket loven feil. Nå får Norwegian Gannet lov å frakte laks fra merder i Norge til et lakseslakteri i Danmark.

Publisert Publisert

DEJLIG Å VÆRE NORSK BÅT: Norwegian Gannet får nå lov å frakte laks til Danmark. Foto: Geir Martin Strande

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I en pressemelding skriver båtens eier, Hav Line, at «Retten har besluttet en midlertidig fornøydning som tilsidesetter departementets vedtakom å stanse Norwegian Gannet.

– Dette var utrolig gode nyheter for oss. Dette gir nytt håp for den største klimainnovasjonen i norsk oppdrettsnæring og stanser raseringen av hundre norske arbeidsplasser og en milliardinvestering i Bergen, sier Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line.

– Tror du siste ord er sagt i denne saken?

– For å si det sånn: Jeg håper det.

Skipet Norwegian Gannet er konstruert for å hente fisk direkte fra merdene, slakte fisken om bord og frakte den direkte til verdensmarkedet via mottakssentral i Hirtshals. Den 28. september fattet imidlertid Mattilsynet region Sør og Vest vedtak om at Hav Line ikke fikk dispensasjon.

Mattilsynets forskrifter har imidlertid skapt problemer for båten.

I september fattet Mattilsynet region Sør og Vest vedtak om at Hav Line ikke fikk dispensasjon. Dette ble begrunnet med at oppdrettet fisk med sår eller misdannelser, såkalt produksjonsfisk, ikke kan sendes direkte til utlandet.

Hav Line påklagde vedtaket, og fikk innvilget dispensasjon fra Mattilsynets hovedkontor i begynnelsen av november.

En måned seinere gjorde Nærings- og fiskeridepartementet om på vedtaket. Det ble vist til at omdømmet til norsk fisk hindrer rederiet i å sortere fisk i utlandet.

Det er dette vedtaket Hav Line har anket, og i dag fikk de støtte fra Bergen tingrett.

Administrerende direktør Carl-Erik Arnesen er oppgitt over saken.

– Politikerne ber næringen innovere og ta klimaansvar. Norwegian Gannet fjerner 200 vogntog fra veien hver eneste uke og hever kvaliteten på produktet enormt. Mattilsynet og Fylkesmannens miljøavdeling har uttrykt sin støtte, samt sentrale forskningsmiljø og miljøvernorganisasjoner. Det var et stort sjokk at fiskeriministeren valgte å gå mot all denne ekspertisen. Vi er glade for at retten ser det på samme måte, sier Arnesen i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Nå håper vi politikerne følger opp, tar ansvar og sikrer at prosjektet får utvikle seg videre.

Les også

Dette skipet kan komme til å endre oppdrettsbransjen

14 sløyemaskiner

BT skrev første gang om fartøyet «Norwegian Gannet» i april i fjor. Fartøyet blir Norges største lakseslakteri, og reduserer trafikken på landeveien med 7000 vogntog i året. Derfor omtaler Arnesen båten som den største klimainnovasjonen i Norge.

Fra merdene på Vestlandet bli laksen fraktet til Hirtshals i Danmark. Der pakkes fisken og sendes ut til markedene i Europa.

Bløgging og sløying skjer om bord. Båten gjør at transporten videre ut i verden reduseres betydelig sammenliknet med tradisjonell slaktemetode, der fisken går via et laksepakkeri i Norge og med vogntog ut av landet.

Den norske fiskeforedlingsindustrien er imidlertid bekymret for konkurransen. Båten kan gjøre brønnbåter, slakteri og transportører i Norge overflødig.

Administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i Hav Line ser det annerledes:

– Det blir mange arbeidsplasser på denne båten også. Frykten for konkurranse og tap av norske arbeidsplasser er overdrevet. Vi skal fremdeles skape arbeidsplasser i Norge, og blir først og fremst supplement til norske slakterier, uttalte Arnesen til BT i april i fjor.
Slaktebåten blir utstyrt med 14 sløyemaskiner som hver kan sløye 25 fisk i minuttet.

– Båten får faktisk verdens største slaktekapasitet. Det er fordi den skal få fisken raskt om bord, kjøle den hurtig ned og starte transporten ut i markedet. Årlig kapasitet tilsvarer ti prosent av dagens norske lakseproduksjon, sier Arnesen.

– Erstatter 86 vogntog

Ifølge selskapet vil en full båtlast alene erstatte 86 vogntog gjennom Norge til Europa.
– Det vil redusere laksens CO₂-avtrykk betydelig. I båten blir fisken oppbevart i kaldt vann. Den er gjennomkjølt når den ankommer Hirtshals. Dermed blir det behov for mindre is, færre isoporkasser og lavere energiforbruk når fisken skal transporteres videre i bil. Kortere vei til forbruker vil forlenge holdbarhet og redusere matsvinnet, uttalte Arnesen i samme artikkel.

Publisert