• DEJLIG Å VÆRE NORSK BÅT: Norwegian Gannet får nå lov å frakte laks til Danmark. FOTO: Geir Martin Strande

Retten vil la slaktebåt frakte laks til Danmark

Bergen tingrett mener Nærings- og fiskeridepartementet har tolket loven feil. Nå får Norwegian Gannet lov å frakte laks fra merder i Norge til et lakseslakteri i Danmark.