• LEGGER NED BOMPENGE-STIFTELSE: Stiftelsen skulle i sin tid medvirke til at bompengeprosjekter fikk økonomisk bistand til å komme i gang. I dag er denne typen virksomhet nærmest overflødig, sier styreleder Bjart Nygaard. FOTO: Jan M. Lillebø (arkiv)

Forretningsfører fikk for godt betalt – må betale tilbake 380.000 kroner

– Tiden har løpt fra denne typen stiftelse, sier styreleder Bjart Nygaard, og forteller at bompenge-stiftelsen er i ferd med å avvikles.