Gardermoen trenger 20 milliarder

Avinor har meldt inn til samferdselsminister Liv Signe Navarsete et investeringsbehov på 55 milliarder kroner frem til 2040.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Grunnlaget for dette er en antatt årlig vekst i lufttrafikken på 2,8 prosent. Dette betyr at tallet på flypassasjerer inn og ut av norske flyplasser vil stige fra 33 millioner i 2005 til 85 millioner i 2040.

Avinor har beregnet at Oslo Lufthavn Gardermoen vil trenge vel 20 av de 55 milliarder kronene. Investeringene er fordelt over tre perioder:

2007-2019: Terminal nr. 2, oppgradering av dagens terminal, nytt sikringsbygg, parkeringshus, taksebaner, utvidet flyparkering:

Behov: 4 milliarder kroner. Diverse løpende investeringer:

Behov: 3,9 milliarder kroner. 2020-2029: Rullebane nr. 3 øst for dagens flyplass. Nytt parkeringshus:

Behov: 2 milliarder kroner. Diverse løpende investeringer:

Behov: 3 milliarder kroner. 2030-2040: Terminal nr. 3 i nordre del av flyplassområdet. Nytt hotell og parkeringshus, ny flytogstasjon og nye veier:

Behov: 5 milliarder kroner. Diverse løpende investeringer:

Behov: 3,3 milliarder kroner. I tillegg til Oslo Lufthavn Gardermoen vil de fem største flyplassene, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og Tromsø ha behov for investeringer på fra 1 til 3 milliarder kroner hver. Blant de største av disse investeringene er en rullebane nr. 2 på Flesland.

KILDE: AVINORS SEKTORPLAN

Publisert

Les mer om dette temaet