Folketrygdfondet, eller Statens Pensjonsfond Norge, forvalter den delen av den statlige formuen som er plassert i det norske og nordiske aksje— og pengemarkedet.

— Det første halvåret i 2011 har vært preget av usikkerhet og uro i markedene, og den økonomiske veksten har vist en avtagende trend. Dette har ført til et negativt resultat for Statens pensjonsfond Norge på 1,2 milliarder kroner, tilsvarende en avkastning på - 0,9 prosent. Dette er imidlertid 0,9 prosentpoeng, eller 1,2 milliarder kroner, bedre enn referanseporteføljen, skriver fondet i rapporten.

Noe av årsaken kan være at fondet i perioden mars-mai har solgt aksjer for 6,8 milliarder kroner. Bakgrunnen var at aksjeandelen var for på over 65 prosent ved årsskiftet, mens den skal ligge rundt 60 prosent.

Tapte mindre enn resten

Referanseporteføljen er fondets målsetning, og består av et gjennomsnitt av aksjemarkedet. De siste ti årene har fondet gjort det 0,5 prosentpoeng bedre - hvert år - enn denne referansen.

— Til tross for et krevende halvår preget av statsgjeldskrise i en rekke land og avtagende global vekst, kan vi vise til positiv meravkastning for alle de fire delporteføljene, sier administrerende direktør Olaug Svarva.

Tallene viser altså at fondet hadde tapt enda mer hvis det hadde fulgt markedet slavisk (såkalt passiv forvaltning).

Tapt mer i sommer

Hun er ansvarlig for forvaltningen av fondets 133,7 milliarder kroner, hvorav nesten 79 milliarder er plassert i aksjer.

Fondet tapte 2,8 prosent på norske aksjer, som er 1,4 prosentpoeng bedre enn resten av aksjemarkedet.

For nordiske aksjer ble tapet 4,2 prosent, og fondet slo dermed det nordiske aksjemarkedet med 0,3 prosentpoeng.

Fondet viser til at det har vært sterke fall på Oslo Børs og det nordiske aksjemarkedet etter halvårets slutt, og at det dermed er å vente større tap når inneværende periode skal gjøres opp.

Tjente på renter

Folketrygdfondet har også investert omtrent 55 milliarder kroner i det norske og nordiske pengemarkedet.

— Den norske renteporteføljen fikk en positiv avkastning på 2,8 prosent, 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen. Avkastningen for den nordiske renteporteføljen ble på 0,3 prosent, hvilket er 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen, skriver fondet.

Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen på 133,7 milliarder kroner, hvorav 59 prosent var investert i aksjer og 41 prosent i rentebærende papirer.

- Bør Ola Nordmann belage seg på mindre avkastning og felles pensjonsgevinst fremover i lys av uroen de siste ukene på aksjemarkedet?

— Hvordan man innretter seg pensjonsmessig er det ikke opp til oss å mene noe om. Men med en aksjeandel på 60 prosent vil man måtte forvente svingninger i markedet, sier administrerende direktør Olaug Svarva.

- Hvor lenge tror dere urolighetene i aksjemarkedet vil vedvare?

— Vi er en så stor aktør at det ikke er riktig av oss å si noe om det.