Jebsen vedtar korrupsjonsbot

— Til tross for at rederiet mente og mener at selskapet ikke har gjort noe straffbart, har vi valgt å vedta forelegget.