- Den nest tyngste dagen i mitt liv

Etter 34 år er et av Vestlandets største transportsfirmaer konkurs.