Fortsatt sitter kundene med eiendomsinvesteringer på 11 milliarder kroner, mange av dem med betydelige, urealiserte tap. Fra disse investeringene får Acta store gebyrinntekter.

Da styreleder Alfred Ydstebø i går la frem resultatene etter første kvartal, anslo han gebyrene fra de kundeeide selskapene innen eiendom og shipping til 180-190 millioner kroner i året. Det utgjør omtrent halvparten av Actas faste inntekter. I tillegg kommer årlige gebyrer på den omstridte porteføljekontoen, som var hovedårsaken til Finanstilsynet trakk Acta Asset Managements konsesjon i forrige måned.

Nytt navn

Disse inntektene skal sikre Acta et nytt liv, nå under navnet Navigea Securities.

Ydstebø mener det er åpenbart at selskapet måtte bytte navn, etter all den negative oppmerksomheten rundt selskapet. Kundene tør nemlig ikke vedkjenne seg selskapet.

- De våger ikke å si at de er kunder i Acta. De tør ikke si det til naboen, til moren, til noen. Det er vårt store problem. Det er mange som har spurt oss om det navneskiftet, om det ikke bare er å hoppe videre. Men det er en streng nødvendighet for å komme videre, sier styrelederen.

Lover å gjøre opp

Han avviser at Acta løper fra ansvaret og regningen fra kunder som har klaget på dårlig rådgivning. Mange av klagene er rettet til datterselskapet Acta Kapitalforvaltning, som ikke lenger har noen sentral rolle i Acta-systemet.

- Vi oppkapitaliserte det selskapet for én måned siden, vi tilførte det 30-35 millioner kroner. Det er nettopp for at vi skal ha penger til å gjøre opp, sier Ydstebø.

Acta hadde bare åtte millioner kroner i variable inntekter i første kvartal, som ble brukt til å gjete kundene inn i det nye Navigea Securities. De faste inntektene utgjorde derimot 92 millioner. Likevel ble det tap på 41 millioner kroner. Men styrelederen ser lys i tunnelen.

- Vi våger ikke helt å si når vi kan gå inn på fast grunn med overskudd, men vi sier i slutten av året, sier Ydstebø.