- Det er åpenbart at forbrukerne etterlyser mer konkret informasjon om boligen, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

De har i lang tid kjempet for å bytte ut verditakst med obligatorisk boligsalgsrapport ved salg av bolig.

I dag er bruken av boligsalgsrapporter svært geografisk skjevt fordelt. I Oslo og Akershus brukes den sjelden, og da mest ved salg av store og eldre boliger. I for eksempel Vestfold brukes den i nesten all boligomsetning, uten verditakst, og også på nye boliger.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Norges Takseringsforbund (NTF) og Forbrukerrådet vurdert kvaliteten på takstmennenes arbeid med boligsalgsrapporter. Disse rapportene er en mer detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand enn en verditakst.Undersøkelsen er gjort blant forbrukere som har kjøpt eller solgt bolig, et ekspertpanel og gjennomgang av et antall boligsalgsrapporter.

Boligsalgsrapporter oppfattes av forbrukerne som klart bedre enn verdi— og salgstakster, men det er rom for betydelige forbedringer.

- Færre faguttrykk

En del av dette vil medføre økt arbeid for takstmennene og høyere pris for boligselgerne, konkluderer SINTEF Byggforsk.

- Undersøkelsen viser at boligsalgsrapporter er på god vei til å bli et godt hjelpemiddel ved boligsalg, men at de ennå ikke er gode nok, sier forskningsleder Torer F. Berg ved SINTEF Byggforsk.

Dette er noen av konklusjonene fra undersøkelsen:

Markedet er modent for høyere standard og pris på boligsalgsrapporten.

Må bli lettere å forstå, bruk av færre faguttrykk.

Bør oppgi hvor mye det vil koste å utbedre store mangler ved boligen.

Viktigst for større boliger og boliger over en viss alder.

Bør ha med informasjon om rom er godkjent for utleie.

Bør inneholde planskisse med merking av primærrom.

- Kan bli for dyrt

Administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF mener det bør være en regel at en boligsalgsrapport er inkludert i alle boligsalg. Men han advarer mot å gape over for mye i rapportene og skape forventninger hos forbrukerne som dreper boligsalgsrapporten.

- Ved å trekke inn for mange elementer i rapporten, kan den bli for omfattende og for dyr til å kunne brukes.

- Dette med å anslå kostnader for å utbedre mangler høres fornuftig ut, men skal takstmenn gå inn i arbeidet med å sammenligne materialer, kvalitet og ulike priser i markedet kan selve denne tilleggsøvelsen fort bli mange ganger så dyr som rapporten, sier Støbakk.

Slik rapporten foreligger i dag, er prisen på ca. 8000–12 000 kroner.

En løsning kan ifølge Støbakk være at noen takstmenn vil tilby ekstratjenester mot en ekstra pris.

- En basismodul av boligsalgsrapporten er nødvendig. Så kan man åpne for tilleggsmoduler som vil variere fra forskjellige markeder. Kalkyle av reparasjonskostnader kan være eksempel på ekstraarbeid som boligselger kan velge i tillegg, mener Støbakk.

Unngår konflikter

- Vi er styrket i vår overbevisning om at solid informasjon om boligen i forkant av kjøp og salg er det beste middelet mot rettssaker og konflikter i etterkant. Dette er konflikter som er belastende og skaper usikkerhet både for kjøpere og selgere, og utgjør en unødvendig belastning i rettsapparatet, mener Bartholdsen.

Og prisen kan forsvares ifølge Bartholdsen med at det kan komme både kjøper og selger til gode ikke bare i salgsøyeblikket, men mange år etterpå som grunnlag for planlegging av vedlikehold og forbedring, og også bidra til å forebygge skader.

- Vi ser at det legges store ressurser i form av styling og forseggjorte salgsoppgaver med glanset papir, men vi oppfordrer forbrukerne til å legge mer vekt på fakta ved boligen fremfor salgsfremmende tiltak.

- Vi må bevege oss mot lovpålagte tilstandsrapporter for å sikre forbrukerne tilstrekkelig informasjon om boligen, sier Bartholdsen.

Spørsmålet om å innføre tilstandsrapporter i all boligomsetning er til vurdering i Justisdepartementet. 12. mars er det tre år siden et regjeringsoppnevnt takstlovutvalg leverte sin innstilling i form av en NOU til justisdepartementet.

Et bredt sammensatt utvalg under Norsk Standard har jobbet med en forbedring av tilstandsrapportene i flere år, og en ny standard er like rundt hjørnet.