Varsel om endring

Oppdrettsnæringa kan truleg bu seg på at regiondirektør Hans Haddal i Fiskeridirektoratet får gjennomslag for tankane sine.