Ventar på forbrukarane

Det kraftige prisfallet på laks har ikkje nådd forbrukarane med full tyngde enno. Når det skjer vonar oppdrettselskapet Marine Harvest på oppsving i etterspørselen etter laks.