En fersk prognose fra Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) anslår at nettskapenes utgifter etter «Dagmars» herjinger kan blir over 400 millioner kroner. Selskapene må blant annet betale 100 millioner kroner direkte til strømkundene.

Når strømbrudd varer lenger enn 48 timer, har nettkundene krav på 2.700 kroner, pluss 1.300 kroner for hver dag utover 72 timer.

I tillegg kan nettselskapene bli straffet ved at de må redusere inntektene med 300 millioner kroner gjennom en ordning som kalles Kile (kompensasjonsordning for ikke levert energi), skriver Dagens Næringsliv.

— Kile er et system der vi får inntektstap dersom vi har avbrudd. Det er en straff der vi taper inntekter, sier nettdirektør Asgeir Aase i Sogn og Fjordane Energi til NTB.

Hans selskap varslet torsdag at det kan risikere å måtte belaste 2011-regnskapet med økte kostnader på rundt 100 millioner kroner fordi mange strømkunder var strømløse i flere døgn.

Strømnettet er forsikret, og selskapet regner derfor med å få tilbakebetalt utgifter til reparasjon. Men reparasjonene blir småpenger i forhold til erstatningene til kundene.

Forsikringsskader for 564 millioner

Ved siste oppdatering fra forsikringsbransjen var det registrert 9.400 skademeldinger - og et anslagsvis skadebeløp på 564 millioner kroner.

I tillegg anslo Forsikringselskapet Skogbrand at den kraftige vinden har ødelagt skog for rundt 100 millioner kroner. I de stormrammede skogene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er imidlertid bare én av seks skogeiendommer forsikret.

Regner man skadene på skog, eiendom og kostnader for nettselskapene blir den foreløpige totalkostnaden for «Dagmars» herjinger 1064 millioner kroner.

I tillegg kommer skadene på offentlig eiendom og infrastruktur. Stat og kommune er selvassurerende, noe som innebærer at kostnadene tas av skattebetalerne.