• FRIVILLIG: Våren 2011 rykket frivillige mannskap ut til et ras i Eidfjord. Slike aksjoner skal ikke utløse lønn, mener Stortinget FOTO: RUNE SÆVIG

Frivillig hjelp skal være gratis

Stortinget sier nei til å lønne folk som frivillig rykker ut ved ulykker og søk.