• SAMMEN PÅ BROEN: Dekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Helge K. Dahle, (t.v.) og daglig leder ved NCE Subsea, Trond Olsen skrev tirsdag under en samarbeidsavtale som ville knytte UiB tettere næringslivet i regionen. Avtalen ble underskrevet om bord i forskningsfartøyet G.O. Sars. FOTO: HELGE SKODVIN

Universitetet tettere på næringslivet

Universitetet i Bergen knytter sterkere bånd til undervannsindustrien.