Røeggen tapte mot DnB NOR

Småsparer Ivar Petter Røeggens kamp mot Norges største bank endte med seier for banken i lagmannsretten.

Publisert Publisert

Advokat John Christian Elden (t.v.) har lagt vekt på at Ivar Petter Røeggens (midten) søksmål mot DnB NOR er en prinsippsak. Banken, ved konsernsjef Rune Bjerke (t.h.), mener det bare er en tvist mellom Røeggen og DnB NOR. FOTO: GORM KALLESTAD/SCANPIX/KNUT SNARE/SVEIN ERIK FURULUND

  • Carl Alfred Dahl
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Det er ikke påvist at banken krevde urimelig høye marginer ved Røeggens investering eller lån. Det er legitimt av banken å kreve marginer på sine produkter. Banken driver næringsvirksomhet og er avhengig av inntekter. Det dreier seg her om masseavtaler, som det bør vises særlig varsomhet med å sette til side. Lagmannsretten har etter dette kommet til at anken fører fram, og DnB blir å frifinne, skriver retten i dommen.

Oslo tingrett ga Røeggen medhold da saken ble behandlet der. I tingretten var det riktignok et mindretall som ville frikjenne DnB NOR.

- Det er rimelig enkelt: Goliat vant, så får vi fortsette å kjempe. Jeg legger meg ikke på ryggen av den grunn, sier Røeggen på telefon til Aftenposten etter at dommen er kjent.

- Var du forberedt på å tape i lagmannsretten?

— Jeg var forberedt på alt, fordi det kan svinge begge veier i alle saker. Man kan ikke være sikker, selv om jeg for så vidt følte at jeg hadde en god sak i lagmannsretten. Men vi får kjøre videre, sier han.

- Blir det anke til Høyesterett?

— Ja, det ligger i kortene, det, sier Røeggen.

Svekker håp om erstatning for tusenvis

Det var allerede på forhånd ventet at saken - uansett utfall i lagmannsretten - skal ankes til Høyesterett.

Mange tusen bankkunder som har kjøpt enten samme eller lignende strukturerte spareprodukter kan bli påvirket av dommen.

Da Oslo tingrett i fjor sommer ga Røeggen medhold, kunne mange tusen norske småsparere øyne muligheten for samlet å få milliarder av tapte sparekroner erstattet av en nesten samlet norsk finansnæring.

Men fredagens dom i Borgarting lagmannsrett er en kraftig nesestyver for småsparerne, selv om saken trolig havner i Høyesterett.

Huskelappen

Røeggens rådgiver i banken kunne i lagmannsretten ikke huske hvilke ord hun hadde brukt under presentasjonen av de to spareproduktene Røeggen kjøpte (se faktaboks). Men retten har lagt en stikkordliste med følgende tekst til grunn:

«Som sakt er det mange innfallsvinkler i forhold til sparing/plassering.

Det jeg kanskje oftest har hørt uttalt når jeg spør om hva man har tenkt seg i utgangspunktet: HØY AVKASTNING – INGEN RISIKO!!!!!

Akkurat det er det sjeldent at man oppnår!!!

Unntatt det vi i dag skal presentere – tror vi!

Her har du i alle fall ingen risiko!

Og mulighetene for god avkastning er absolutt tilstede!»

Retten vedgår at det ser «ut som om banken i denne presentasjonen nokså ensidig la vekt på gevinstmulighetene ved en investering og var lite opptatt av at gevinsten kunne utebli» .

Regnet feil

Retten fortsetter:

«Også i prospektene gir banken inntrykk av at fortjenestemulighetene er store. Det eneste man risikerer å tape ved lånefinansiering er de månedlige rentekostnadene, men det forutsetter at de aktuelle aksjemarkedene utvikler seg uendret eller negativt over den seksårige investeringsperioden. Og prospektene beroliger: «Historisk sett er det svært lite sannsynlig».»

I tillegg har banken innrømmet at regnestykkene inneholdt noen feil, slik at gevinstmulighetene så bedre ut enn de egentlig var. Men det, og det uhemmede skrytet av gevinstmulighetene, hjelper ikke, ifølge retten:

«Lagmannsretten er likevel kommet til at det ikke vil være urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalene med Røeggen gjeldende. Det er flere forhold som tilsier det.»

Retten viser til at inngåtte avtaler skal holdes, og terskelen for å fravike dette er generelt høy i norsk rett.

« Selv om banken ga et svært positivt bilde av investeringen gjennom kontakten med og informasjonen til Røeggen, inneholdt materialet også advarsler om at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning, og at han risikerte å tape de månedlige rentebetalingene. Røeggen har bekreftet at han var klar over dette. Resultatet av investeringen lå dermed innenfor det Røeggen visste han risikerte. Grunnen til tapet var at han var uheldig med tidspunktet for investeringen.»

Dommen er enstemmig, og retten kom frem til at Røeggen, til tross for å ha tapt saken, ikke skal betale saksomkostningene.

- Skuffet

-Vi er skuffet og overrasket at lagmannsretten i så liten grad har vektlagt det de nøytrale ekspertene har sagt om produktet banken solgte, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

-Vi er innstilt på å føre denne saken helt til topps i rettssystemet – på vegne av småsparer Ivar Petter Røeggen. Lagmannretten bygger ikke på et annet faktum enn tingretten, men har en annen vurdering av hvor langt banken kan tillate seg å prioritere egen profitt fremfor sitt rådgivningsnansvar for egne kunder, skriver Jensen.

Vil ikke ha prinsippdom

Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland har tidligere opplyst at det ligger 1850 klagesaker med strukturerte spareprodukter i Bankklagenemnda, som avventer en rettskraftig dom.

— Vi oppfordrer alle som har tapt penger på disse to produktene eller lignende produkter om å klage til Bankklagenemnda (nå Finansklagenemnda, red. anm.). Da slipper man at saken foreldes mens man venter på en endelig dom, sier hun.

DnB NOR har forsøkt å forhindre at dette blir en sak som gjelder flere kunder, men fokusert på at striden kun står mellom Røeggen og banken.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Dom åpner for gigantsøksmål

  2. Sparere venter på Røeggen-dommen