— Hele prosessen har vært røff, og ikke minst fornærmende mot meg som eiendomsaktør. Mange av mine venner og andre stilte seg også uforstående til min påståtte handling, sier Døsvig.

Trakk kravet

For litt over en uke siden skrev BT at konkursboet etter FotoKnudsen saksøkte Døsvig og Holberghuset for inntil fire millioner kroner i erstatning. Bakgrunnen var FotoKnudsens leieavtale i deres tidligere lokaler i kjøpesenteret Galleriet, eid av Holberghuset.Erstatningssaken har vært advokatmat i over ett år og var ment å gå for Bergen tingrett forrige mandag. I et brev datert samme dag blir saken i sin helhet imidlertid trukket.

— At de gjorde helomvending og trakk kravet, virker for meg som at de har brukt jussen mot meg, ja rett og slett til utpressing. Størrelsen på kravet og uttalelsene i media vitner om det, sier styreformann Døsvig.

- Opprørte meg

Han viser spesifikt til uttalelsen fra advokat Erik Myhr Nilsen i BTs omtale av saken:

«Holberghuset gikk bak bostyrers rygg og inn i forhandlinger med nye interessenter om lokalene uten at konkursboet ble informert», sa Nilsen, som representerer konkursboet.

Dette blir sterkt avvist av Døsvig. Han har hele tiden hevdet at Holberghuset opptrådte ryddig og riktig.

— Beskyldningen gjorde meg opprørt, for å si det pent. Men at de i neste håndvending velger å trekke kravet som var hele bakgrunnen for konflikten, er nesten verre. Det er både useriøst og meningsløst, sier Døsvig.

Bostyrer: Uenig

Bostyrer Arne Laastad avviser Døsvigs påstander. Han sier at saken ble trukket fordi at partene ble enige om et forlik.

— Da trekker vi selvsagt også konkursboets søksmål mot Holberghuset, sier han.

At det er inngått et forlik, bestrides av Døsvig på det sterkeste.

— Det er ikke inngått noe forlik mellom oss. De har trukket saken i sin helhet, sier Døsvig.

- Får ingen erstatning

FotoKnudsens leieavtale inkluderte en aksjepost i AS Holberghuset. Denne var ikke en del av erstatningssaken (se fakta).

BT har sett det som defineres som «forlikstilbudet» fra boet. For å unngå ytterligere omkostninger i saken, ønsket de å motta en samlet sum for «saken og aksjene».

Tilbudet ble akseptert av Holberghuset via Advokatfirmaet Thommessen. De ville dele opp avtalen, noe bostyrer aksepterte:

Del en sier at konkursboet hever erstatningssaken og at hver av partene deler sine sakskostnader.

Del to bekrefter at Døsvig kjøper FotoKnudsens aksjepost i Holberghuset.

— Et forlik er å møtes mellom partene. Her har de frafalt saksomkostningene. I realiteten har de trukket saken. De får ingen erstatning og de har solgt aksjene sine, sier Bernt Jacob Pettersen, Døsvigs advokat.

Formelle nyanser

Boets søksmål mot Døsvig dreide seg om erstatning knyttet til leierettens verdi av lokalene i Galleriet.

Etter det BT kjenner til var det store sprik hos partene om hvor mye den var verdt.

Dermed var det ifølge bostyrer Laastad viktig å få avsluttet saken med et økonomisk oppgjør til boet. Ellers risikerte de ytterligere runder i retten, mener han.

— Det er formelt sett riktig at vi ikke hevet saken som forlikt, men at saken ble trukket. Det var fordi vi fikk den løsningen vi ville ha.

Han viser til salget av aksjeposten.

— Her var det viktig å få til en løsning. Ellers kunne vi forvente en mulig tvist relatert til forkjøpsrett og krav om styregodkjenning. Et konkursbo har ikke økonomi til å delta i et slikt løp, sier Laastad.