Færre elbiler i Bergen

Alle vil ha elbiler. Bortsett fra bergenserne.

Publisert:

VIL IKKE HA DEM: For to år siden var Bergen elbilby nummer to i Norge. Slik er det ikke lenger. Foto: MAGNE JOHANSEN

Fredrik Mandal

Mens antall elbiler har økt kraftig i Norge de siste to årene, har det blitt færre elbiler i Bergen.

På landsbasis har det blitt 34,4 prosent flere elbiler de siste to årene, slik at det ved utgangen av mars i år var 3891 elbiler totalt i Norge.

I Hordaland har det blitt 2,2 prosent færre elbiler i samme periode. Ved utgangen av mars i år var det totalt 312 elbiler i Hordaland. 192 av disse var i Bergen.

Taper

For to år siden var Bergen elbilby nummer to i Norge. Bare i Oslo var det flere elbiler pr. innbygger. Nå har både Trondheim og Stavanger gått forbi Bergen på denne statistikken. Faktisk er det nå færre elbiler pr. innbygger i Bergen enn gjennomsnittet i landet.

— Hordaland hadde en økning på vel 6 prosent i april og mai. I Rogaland var det en økning på 12 prosent i samme periode. Buskerud hadde en økning på 9 prosent. I Akershus og Sør-Trøndelag var økningen 8 prosent, sier prosjektleder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn bil.

(Hold musen over grafen for å se bakgrunnstallene)

Manglende tiltrekning?

Rune Haaland i Norsk elbilforening sier til bt.no at Bergen er en atypisk elbilby.

— Bergen var tidlig ute med elbiler. Men kanskje har ikke elbilene som er på markedet nå nok tilalingskraft på bergenserne? undrer han.

— Som ett av veldig få land har vi nå begynt å vrake elbiler i Norge fordi de er gamle, forteller Hannisdahl i Grønn bil.

Men med det kan han ikke forklare hvorfor de andre byene går forbi Bergen.

— I de fleste områder i landet kjøper folk nye elbiler etter å ha kvittet seg med den gamle. Det ser ikke ut til å skje i Bergen, sier han.

Verken Haaland eller Hannisdahl forstår hvorfor det blir færre elbiler i Bergen.

— Med problemer med luftvkvaliteten er elbiler et veldig godt tiltak. Antall ladepunkter er også veldig høyt i Bergen, sier han.

Mange forklaringer

Klimasjef Eva Britt Isager lar seg ikke skremme av utviklingen i elbilstatistikken, og har flere mulige forklaringer på nedgangen.

— Vi hadde en relativt høy andel elbiler ganske tidlig. Blant annet fordi elbiler kunne kjøre gratis over Askøybroen. Den type prosjekter er nå blitt gratis, det tror jeg kan ha bidratt noe.

En annen forklaring mener hun kan være manglende oppmerksomhet på elbiler.

Hurtigladestasjoner

— Dessuten har vi nå fått en mye bedre infrastruktur med flere ladepunkter. Snart kommer det også hurtigladestastjoner, forteller Isager.

Hurtigladestasjonene hun snakker om er et samarbeidsprosjekt mellom BKK, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. På en slik stasjon kan elbiler lades fra 0 til 80 prosent batterikapasitet på mellom 15 og 30 minutter.

Stasjonene vil bli satt opp i Bergen sentrum, i Knarvik, i Dale, ved Hallhjem fergekai og på Heiane ved Leirvik, forutsatt at prosjektet får statlig støtte fra Transnova.

Optimistisk

— Alle har ventet på den nye generasjonen elbiler. Nå er den generasjonen på vei ut i markedet, og jeg tror elbilene vil øke veldig i popularitet framover, sier Isager.

- Men det er bare i Bergen det har vært en nedgang, i resten av landet har antall elbiler gått opp?

— Jeg tror nedgangen skyldes tilfeldigheter. De to siste årene tror jeg har vært en mellomfase hvor alle ventet på at den nye generasjonen elbiler skulle komme. Den kommer nå, og jeg er optimist med tanke på hva som venter, sier hun.

Hva tror du? Si din mening i kommentarfeltet under.

Publisert: