• TØFFERE FOR DE UFAGLÆRTE: NHO-leder Kristin Skogen Lund mener dagens ungdom må ta et oppgjør med kravmentaliteten. Det å gjennomføre en utdanning og få høyere kompetanse vil være nøkkelen til jobbene. - Fremtidens arbeidsmarked vil bli enda mer globalt. De ufaglærte jobbene vil i stor grad forsvinne, sier hun. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Bruker foreldre som servicekontor

Kristin Skogen Lund mener dagens unge krever for mye, og er lite opptatt av egne plikter. NHO-toppen mener at holdningene er et problem når de kommer i arbeid.