— Den flytende studielånsrenten synker med knappe 0,1 prosentpoeng fra dagens nivå, som er 2,63 prosent, sier Solbjørg Sørensen, underdirektør i Lånekassen.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

I juni kunne de som søkte få en rente på 2,28 prosent for tre år, 2,47 prosent for fem år og 3,06 prosent for ti års bindingstid.

Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.- 12. august. De nye fastrentesatser som gjelder for september og oktober blir offentliggjort i månedsskiftet juli- august.