Beløpet bekreftes overfor Aftenposten.no av beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Refusjonskravet mot rederiet Eimskip nærmer seg ferdigstillelse, ganske nøyaktig halvannet år etter at det islandske containerskipet Godafoss gikk på Kvernskjær mellom Kirkøy og Asmaløy på Hvaler, sent på kvelden den 17. februar 2011.

Ulykken førte til akutt oljeforurensning i Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Farvannet der skipet grunnstøtte, ble i 2009 definert som nasjonalpark, hvor det meste av det vernede området er hav— og sjøbunn.

Ansvaret lagt på kapteinen

Statens havarikommisjon har konkludert med at den 65 år gamle kapteinen som førte Godafoss, bærer mye av ansvaret for havariet. Han var alene på broen da grunnstøtingen skjedde. Han mistet oversikten over hvor skipet befant seg. Han hadde også svakt sikt forover som følge av plasseringen av containerlasten på dekk.

Det hører med til forklaringen at losen gikk fra borde tidlige, ifølge kapteinens forklaring tidligere enn noen gang under de 24 turene han hadde ført båten gjennom samme skipsled.

«Stilltiende aksept»

Praksisen med å gå fra borde tidlig var ifølge havarikommisjonen «stilltiende» akseptert i Kystverket selv om området var blitt nasjonalpark.

Rednings— og opprydningsaksjonen etter havariet omfattet norsk og svensk kystvakt, kommunale og interkommunale beredskapsavdelinger og mye frivillig innsats.

Olje trakk inn i isflak som delvis konsentrerte oljen og vanskeliggjorde opprydningen. Skipet hadde 700 tonn bunkersolje om bord da det grunnstøtte. Kystverket anslår at 105 tonn lekket ut.

En uke senere var skipet losset for containere og ble trukket av grunn. Så gikk det for egen maskin til Odense for reparasjon.

Kapteinen godtok en bot på 40.000 etter havariet. Han hadde vært kaptein på skipet siden 2009. Han hadde fulgt samme rute ut fra Fredrikstad i to år. Havarikommisjonen avdekket at besetningen ikke var klar over at de seilte gjennom en nasjonalpark.

Derfor 85 millioner

Kravet på 85 millioner omfatter alle utgifter knyttet til rednings- og oljevernaksjonene. Ifølge Johan Marius Ly pågår prosessen fortsatt med å same inn og dokumentere utgifter som skal inngå i refusjonskravet mot skadevolderen Eimskip.

Ly forteller at Regjeringen kom med en ekstrabevilgning på 110 millioner til opprydningsarbeidet. Kystverket har gitt beskjed om at ikke hele summen vil bli benyttet.

- Har rederiet gitt noen signaler på om de vil akseptere eller bestride refusjonskravet?

— Vi forholder oss til rederiets forsikringsselskap. Det er først når vi fremmer refusjonskravet at de tar stilling til det. Dette vil skje nå i høst. Ifølge Sjøloven gir rederiet en umiddelbar rett til å begrense et erstatningsansvar først når beløpet er på over 400 millioner.

- Kan rederiet komme til å bestride kravet, ut fra at losen gikk tidlig fra borde, og ifølge kapteinen tidligere enn noen sinne under de 24 turene han hadde hatt i denne leden?

— Det har jeg ikke noe grunnlag for å spekulere over nå. Men det er ingen tvil om at det var kapteinen som var ansvarlig for sikker fremførsel av skipet, sier Ly.

Vil ikke kommentere krav

Via sin talsmann i Norge, Bjørn Richard Johansen i First House, sier rederiet Eimskip at de ikke ønsker å kommentere erstatningsbeløpet nå.

— Eimskip har hatt god dialog med Kystverket og Havarikommisjonen helt siden grunnstøtingen i fjor vinter. Rederiet har ennå ikke mottatt refusjonskravet fra Kystverket, og det er derfor ikke riktig å kommentere eventuelle krav og beløp nå i helgen, sier Johansen.

Vellykket opprydningsarbeid

Takket være at redningsarbeidet kom raskt i gang, ble konsekvensene av oljesølet fra Godafoss små.

Kystverket fant etterpå visse mengder olje i blåskjell, men ikke i fisk som sild eller flyndre.