Beslaglagte billetter, tiltale for svartebørssalg i London og åpen konflikt med Den internasjonale olympiske komité (IOK) er bare noe av det som har skaffet Euroteam overskrifter denne sommeren.

Selskapets nettsider ble midlertidig stengt av britiske myndigheter, og muligheten for å ta betalt med kort ble fjernet. Saken er blitt så kostbar at selskapet selv sier det «ligger med brukket rygg».

— Betydelige krav

I en pressemelding påpeker Euroteam at norsk politi har reist til London for å prøve å få levert ut noen av de OL-billettene selskapets kunder ikke har fått. Tollvesenet og politiet har beslaglagt tusenvis av billetter, og Euroteam får dermed verken penger inn eller billetter ut. Og når kundene ikke får billetter, kommer kravene om refusjon.

— Disse kravene er kommet opp i slike summer at det nå er knyttet betydelig usikkerhet til om det overhodet er grunnlag for videre drift. Selskapet har riktignok betydelige erstatningskrav mot aktørene som har forhindret at kundene fikk billettene de har betalt for, men det vil ta lang tid å inndrive disse kravene gjennom rettsapparatet, sier Euroteams advokat Carl Bore.

VIP-billetter

Euroteam har vært i Interpols søkelys i lang tid. I begynnelsen av juli advarte Interpol folk mot å kjøpe OL-billetter via dette selskapet. Ti forskjellige nettsteder som ble drevet av Euroteam hadde OL-billetter for salg.

Selskapet fikk også beslaglagt OL-billetter da en polsk kurér ble stoppet ved ankomst Gardermoen 19. juli i år. De såkalte «VIP-billettene» var utstedt til OL-delegasjonene fra Russland og Hviterussland, men Euroteam solgte dem likevel videre til sine kunder.

Verdiløse

Politiet gikk til det skritt å ta beslag i billettene, men Euroteam prøvde både i tingretten og lagmannsretten å få dem tilbake, uten å lykkes. Høyesteretts ankeutvalg fant det enstemmig klart at anken ikke kunne føres frem og forkastet den.

Politiet mente at selv om Euroteams kunder ville kommet inn på OL-arenaen med billettene uten å bli ID-sjekket, var de i praksis verdiløse, siden man omgikk regelverket ved å benytte delegasjonsbilletter.

Må i retten

I februar neste år må Euroteam møte i retten i London, tiltalt for brudd på reglene om svartebørssalg av OL-billetter. Straffen er bøter, inntil 180.000 kroner, per solgte billett, ifølge Dagens Næringsliv.

— Euroteam-saken har vært svært omfattende, og vi har samarbeidet tett med norsk politi, sier politiinspektør Nick Downing ved London-politiet til avisen.

Euroteam har også tidligere vært koblet til billettsvindel, blant annet under fotball-VM i Sør-Afrika i 2010.