Partene møtes til nye forhandlinger lørdag ettermiddag etter at de var på møte hos Bjurstrøm fredag tidlig kveld.

– Jeg har anmodet partene om å gå tilbake og prøve å finne en løsning, og det har de sagt seg villig til å gjøre, sier Bjurstrøm.

Arbeidsministeren er tydelig på at hun ikke har gitt partene noen frist før det eventuelt blir tvungen lønnsnemnd.

– Jeg har ikke gitt dem noe frist. Fristen har arbeidsgiverne satt selv, ved at de har sagt at de tar full lockout fra klokken 24 natt til tirsdag, sier hun

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har meldt at de vil stanse all produksjon på norsk sokkel som et svar på den pågående streiken blant oljearbeiderne. Fagforeningene tok ut til sammen 708 medlemmer på norsk sokkel i streik etter at meklingen ikke førte fram 22. og 23. juni.

Pensjonsordninger står sentralt i konflikten mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.