Under Afrikas sol tastet, ringte, og surfet nordmannen til den store gullmedalje.

På under ett døgn eskalerte datatrafikken til hele 137.000 kroner, selv om Telenor1 varslet den mobilglade mannen opptil flere ganger. Først da databruken nådde 700 kroner, og videre med varslinger på 1500 kroner, 3900 kroner og 30.000 kroner, skriver bt.no.

Ble holdt ansvarlig

Men prisen virket ikke avskrekkende. Det var først da regningen kom i ettertid, at skrekken meldte seg. Bedriftskunden tok da kontakt med Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

Mannen mente det var lastet ned en urimelig stor mengde data på kort tid, og skyldte på systemfeil eller at telefonen var hacket.

Forklaringen ble imidlertid avvist. Og ifølge nemndens avgjørelse tidligere i år, er nordmannen selv ansvarlig for bruken. Enstemmig vedtok nemnden at Telenor ikke kunne klandres. Det omtvistede beløpet var på 137.000 kroner.

— Mobilbruk i utlandet er helt og holdent ditt eget ansvar. Det er kun når det er noe fysisk feil med telefonen at man kan få medhold, men å bevise en teknisk feil er ikke lett, sier regiondirektør i Forbrukerrådet, Pia Kleppe Marken.

Varslingsplikt

Fra 1. juli i år ble det innført varslingsplikt på databruk via mobiltelefon i utlandet.

Kostnadsgrensen er på 500 kroner, men plikten gjelder kun hvis man oppholder seg innenfor EU og EØS. Noen teleoperatører varsler derimot uansett hvilket land man befinner seg i, og dersom man vil bruke datatrafikk utover denne grensen, må man selv bekrefte dette med SMS.

At nordmannen i Afrika tastet "Fortsatt utland" til sin mobiloperatør, kan han kanskje angre på i dag. Med dette deaktiverte han sperren, noe som ifølge nemndas vurdering var en vektende årsak til at mannen ikke fikk medhold i klagen.

Dessuten var han også bedriftskunde, og Telenor viste til at de har langt høyere terskel for å sperre et bedriftsabonnement.

— Det kan synes naturlig at vedkommende ikke fikk medhold i klagesaken, fordi han etter all sannsynlighet var klar over muligheten til å begrense bruken, sier Knut Sollid, regional informasjonssjef i Telenor.

Få henvendelser

Sollid presiserer at han ikke har kjennskap til denne saken, men påpeker at de sjelden mottar slike klager fra sine rundt tre millioner mobilkunder.

— Etter innføringen av datakontroll utland, så har vi i praksis ikke hatt problemer med at folk klager på regningene sine. Det skyldes nok at folk faktisk står overfor valget om de vil bruke mer enn 500 kroner eller ikke, sier han.

Så langt i år har Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon mottatt 14 klager på nedlasting via mobiltelefon i utlandet.

Når klagen blir behandlet, avhenger av saksbehandlingstiden. Derfor er det ingen automatikk i at klagen blir behandlet det året den mottas.

— I fjor avgjorde nemnda 20 klager innenfor dette segmentet. Omtrent halvparten av klagene fikk ikke medhold, sier sekretariatsleder Aneta Duric.

Fem klager ble avsluttet i sekretariatet i minnelighet, hvor utfallet ble tilfredsstillende for klageren. De siste fikk ikke medhold, men Forbrukerrådets representant i nemnden tok dissens og støttet klager.

— Man har ikke så mange rettigheter hvis det først går galt. Det er veldig viktig at man tar sine forholdsregler og setter seg inn i abonnementsvilkårene, sier Kleppe Marken fra Forbrukerrådet.

Nesbø til 3000 kroner

Men noen ganger er det faktisk ikke forbrukeren sin feil.

En dame fra Loddefjord i Bergen fikk en regning på 3000 kroner for å ha brukt satellittsambandet uten å vite om det. En mann fikk en regning på nærmere 30.000 kroner fordi telefonen hans var ødelagt, og koblet til internett av seg selv.

— Den første saken fikk medhold, og den andre gikk videre til forbrukertvistutvalget. Der ble den ødelagte telefonen vurdert som en åpenbar mangel at den medførte krav på erstatning, forteller Kleppe Markn.

— Men vi hadde en i fjor som kjøpte Jo Nesbøs siste bok på Ipad, og vedkommende måtte ut med 3000 kroner. Det ble en dyr bok, sier Kleppe Marken.

Etter at smarttelefoner som Iphone og Android nærmest er blitt allemannseie, bruker vi ikke lenger telefonen til bare å ringe.

Eksplosiv bruk

I dag konsumerer den jevne smarttelefon-kunden hos Netcom 133 ganger så mange megabytes i måneden, enn hva snittkunden gjorde for fem år siden. Det tilsier omtrent 20.000 eposter uten vedlegg eller 760 nettavis-sider.

— Utviklingen har vært eksplosiv, både i Norge og i utlandet. Vår oppfatning er at de fleste kundene er flinke til å sjekke eget forbruk, men vi har også verktøy som fungerer som kostnadskontroll for kundene våre. Blant annet egne surfepakker for utlandet, sier pressekontakt Anders Bigseth fra Netcom.

Endringen i forbrukervaner innebærer også at nordmenn i økende grad bruker mobile enheter til det man tidligere brukte datamaskinen til.