Sognebrua kan bli verdas lengste

Ei bru mellom Lavik og Oppedal vil bli unik i verdssamanheng.