Fremtidens ferger skal gå på batteri

Tenk deg en helt stille fergetur over fjorden. Fjellstrand AS har løsningen med ferger som går på batteri.