Driftsselskapet Totalreform nekter å godta de nye driverne av uteplassen til Huseø Torget AS. Driftsselskapet mener boet overførte leiekontrakten ulovlig til Husebø Finans, etter at Husebø Torget AS ble slått konkurs i slutten av mars i år.

Hyret inn advokat

Totalreform hyret inn advokat og viste til at at alle leiekontrakter til Fisketorget og Mathallen har bestemmelser om at overdragelse krever skriftlig forhåndssamtykke fra utleier. Utleier kan nekte slikt samtykke dersom utleier har «saklig grunn».

— Totalreform AS ble informert om overdragelsen etter at den var gjennomført, uten forutgående samtykke. Når utleier har «saklig grunn» til å nekte overdragelse er sammensatt. Men det er sentralt om leietakeren har økonomisk evne til å betale sine forpliktelser. På overføringstidspunktet var den nye driveren varslet tvangsoppløst som følge av manglende regnskap for 2012, sa advokatfullmektig Bendik Holstad i Sandanger Advokatfirma DA til BT i midten av mai.

— Vi mener at vi har kjøpt en leiekontrakt av en erfarer bostyrer og helt i tråd med lovgivningen innen konkurs- og virksomhetsoverdragelse. Bostyrer og kreditorer har sikret seg midler og ansatte og virksomhet er sikret videre drift, sa Trond Tystad som er daglig leder i Husebø Finans.

Utsatt rettsmøte

Meningen var at partene skulle møtes til rettsforhandlinger 16. juni, men Husebø Finans ba om utsettelse. Nå har Totalreform

bestemt seg for å utsette rettsmøtet til oktober.

— For oss betyr det at vi kan konsentrere oss om driften i sommer, til fordel for både ansatte og kunder. Det gir oss også muligheten til å bevise at vi er gode leietakere, og kan betale leien, sier Trond Tystad som er daglig leder i Husebø Finans til BA.

Tystad sier at han håper på en minnelig løsning på konflikten og at det ikke bli nødvendig å møtes i retten.

— Men det er opp til Totalreform å avgjøre. Men jeg vil gjerne få skryte av dem for at de valgte å utsette dette til etter sommeren. Det var en klok avgjørelse.

Administrerende direktør i driftsselskapet Totalreform, Anders Bjerke, sier han kjenner til utsettelsen, men viser til direktør Hans Petter Reed Skagen. Han var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag morgen.