Bankfilialene blir lagt ned

Representantskapet i Sparebanken Vest vedtok i dag styrets innstilling om å legge ned filialer. Dermed legger banken ned i alt ni kontorer.