Les også:

Skatteetaten har gjort en systematisk feil i beregningen av verdien for fritidsboliger i utlandet og på Svalbard. Dermed får nordmenn som har eiendommer utenfor Norge for høy ligningsverdi på selvangivelsen.

— Det er feilaktig foretatt oppjustering med ti prosent på en del eiendommer i utlandet. Feilen vil bli rettet og skattyter behøver ikke å endre i selvangivelsen eller foreta seg noe. De kan fortsatt benytte seg av leveringsfritaket, beroliger Eva Karin Dahle Rabben i Skattedirektoratet.

Vet ikke hvor mange

Skattedirektoratet vet ikke hvor mange dreier det seg om, men i fjor var det i følge Skattebetalerforeningen over 42 000 nordmenn som hadde ført opp feriebolig i utlandet i selvangivelsen.

Skattebetalerforeningen plukket opp feilen da de fikk flere henvendelser fra folk som hadde fritidsboliger i utlandet. De forstod at Skatteetaten hadde surret.

— For boliger som ligger i Norge skal verdien økses med ti prosent fra 2009 til 2010, men dette gjelder ikke fritidsboliger i utlandet, forklarer Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Betyr ikke så mye

— Dette har ikke noen særlig betydning for skatten. Selv om man betaler formueskatt, vil ikke dette i kroner og øre ha noe særlig å si. Men det kan være greit å få en forklaring fra skattemyndighetene, sier Nilsen.

Skatteetaten har lagt ut denne forklaringen på sine nettsider.

Les svar på spørsmål i nettprat:

Ikke alltid skatt til Norge

Utover eiendomsskatten er egen bruk av en fritidsbolig i utlandet skattefri på samme måte som når fritidsboligen ligger i Norge. Leier man ut boligen, gjelder helt andre regler.

I noen tilfeller er det helt i orden kun å betale skatt til det landet boligen befinner seg i. Da får man selvsagt heller ikke norsk fradrag for eiendomsskatt betalt i utlandet. Dette gjelder når eiendommen ligger i et land som Norge har en skatteavtale med, og som anvender fordelingsmetoden for å unngå dobbeltbeskatning.

Her er en oversikt over hvilke land dette er.

Krever du fradrag for formueskatt betalt i utlandet, må betalingen dokumenteres med et eget skjema.