• I FINE OMGIVELSER: I enden av Zander Kaaes gate ligger det nye kontorbygget med fasader som ikke skal skygge for Bergens høyeste fjell. ALLE ILLUSTRASJONER: STORBERGEN BOLIGBYGGELAG

Nye planer i lange baner

Tirsdag ble planene for en storutbygging på østsiden av Jernbanestasjonen lagt frem for byrådet.