Les også:

Det er for tiden selgers boligmarked, og det tar stadig kortere tid å selge en bolig. Da trenger boligkjøperne et bedre sikkerhetsnett enn de har i dag, mener Forbrukerrådet.

— Verdi- og lånetaksten er ikke god nok, og dessverre legger forbrukerne betydelig vekt på denne.

Det sa Torgeir Øines, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, under et seminar om boligkjøp i regi av Sintef nylig.

— Takstmannen får oppdraget fra megleren, og føler seg ofte presset til å tilpasse rapportene til meglers salgsbehov, sa Øines, med henvisning til en undersøkelse NRK FBI gjorde i fjor, der resultatene viste at 42 prosent av takstmennene oppgir at de er forsøkt påvirket av meglerne.

Sprik i praksis

Forbrukerrådet har lenge vært forkjempere for å få innført lovpålagte tilstandsrapporter med en grundigere teknisk vurdering av bygget enn en verdi- og lånetakst.

Pr. i dag er bruken av tilstandsrapporter ulik rundt om i landet. Øines henviser til at mens dette er vanlig praksis for de fleste boligsalg i Trondheim og Stavanger, er det nærmest fraværende i Oslo.

- Bedre for selgeren

Øines mener det må settes igang tiltak for å sikre takstmannens uavhengighet.

— Boligselger bør innhente en godkjent tilstandsrapport fra takstmann før man inngår oppdragsavtale med megler. Dette er en mer fornuftig rekkefølge, og vil være et pluss for selgeren, som tidlig får informasjon om boligen, og eventuelt kan iverksette tiltak før salg. Det vil også være et pluss for megler, som får kunnskap om boligens tilstand før de skal komme med en verdivurdering, sier Øines.

Daglig leder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Finn Tveter, mener dette er dårlig veiledning for forbrukerne.

— Det er ingenting i veien for at man gå til takstmann først i dag, men det bør være frivillighet. Det å tvinge selger først til takstmann blir veldig unaturlig for forbrukerne. De må da ut på et marked de ikke kjenner noe til, sier Tveter.

Han mener en megler kan gi informasjon om for eksempel oppussingbehov og ombygninger som er gunstige for salg i forkant av en takst, og at det er viktig å få råd om dette før man fastsetter salgstidspunkt.

Velger man for eksempel å utsette salg på grunn av forbedringer, vil ikke taksten være fersk nok ved salg, mener Tveter.

- Må kunne si fra om feil

Tveter stiller seg også kritisk til påstander om at takstmenn blir utsatt fra press fra meglerne.

— Det skal være et generelt samarbeid mellom takstmann og megler. Det er megler som har best kjennskap til prisnivået i et område, og det må være mulig å si fra til takstmenn hvis megler ser at det er gjort feil, uten at det skal kalles press, sier Tveter.

- Samme som ved valg av megler

Øines mener det ikke vil bli noe vanskeligere for boligselgerne å finne frem til ulike takstmenn enn meglere.

— Man vil bruke samme kanaler som ved valg av megler. Gjøre litt research på salg i området, spørre kjente, sjekke tilstandsrapporter. Det er klart at man kjenner flere navn og fjes fra meglerbransjen enn takstbransjen, men dette vil endre seg hvis tilstandsrapportene må innhentes først, sier Øines.

Aktiv markedsføring

Han mener det vil komme takstbransjen tilgode at de vil måtte begynne å markedsføre seg direkte mot boligselgerne.

— Slik det er i dag er takstmennene avhengig av noen få meglere som oppdragsgivere. Ved direkte kontakt med boligselgerne vil de ikke miste andre oppdrag hvis de er uenige med selger, slik de kan erfare hvis de er uenige med megler, sier Øines.

Dette sier administrerende direktør i Norges Takseringsforbund, Arne M. Støbakk, seg enig i.

— Vi støtter forslaget. Vi tenker på vårt renommé, og er litt lei av å bli mistenkeliggjort, sier Støbakk, som er enig i at takstbransjen må tenke mer på markedsføring hvis slike regler innføres.

— Vi må ha mer omfattende annonsering, det er det jo ingen grunn til i dag, når hver takstmann kanskje har tre meglere som faste kunder, sier Støbakk.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook