— Akkurat nå tviholder bankene på marginene sine og tjener veldig godt, men før eller siden vil det komme rentekutt på grunn av den harde konkurransen, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Terra.

På tre måneder har renten norske banker betaler for å låne av hverandre, den såkalte pengemarkedsrenten, falt fra 2,34 til 2,04 prosent.

— I tillegg har renten bankene betaler når de henter inn finansiering til norske boliglån falt betydelig. Samlet sett kan bankene derfor låne penger opptil 0,5 prosentpoeng billigere enn de kunne bare for noen måneder siden, sier Andreassen.

Han mener dette må få utslag i billigere lån til norske husholdninger.

— Det er kun et spørsmål om tid før noen vil gå foran og kutte boliglånsrenten. Da vil de andre bankene komme etter. Jeg tror dette vil skje en gang før jul. Boliglånsrenter som i dag ligger på 3,5 prosent, kan bli kuttet til 3 prosent, sier Andreassen.

Erica Blomgren, sjefstrateg for renter og valuta i meglerhuset SEB, har også tro på lavere norske boliglånsrenter.

— Det er rimelig å tro at bankene setter ned utlånsrentene om dagens lave rentenivå holder seg i tiden fremover, sier hun.

Ifølge Blomgren er det en rekke globale faktorer som nå gjør at rentene faller, blant annet signaler om mer økonomisk stimulans fra sentralbankene i USA og i eurosonen.

— Dette har gjort at bankene har mer tillit til hverandre, og da faller rentene. På toppen av dette kommer Norges helt unike posisjon med god vekst og solide statsfinanser. Mange internasjonale investorer har derfor stor tro på at norske husholdninger vil gjøre opp for seg. Når mange vil låne oss penger, får vi lavere rente, sier Blomgren.

Andreassen i Terra mener Norge er i ferd med å bli en trygg havn for utenlandske investorer.

— Gjennom sommeren har vi hatt en pengeflom fra resten av Europa til Norge. Jeg tror vi kommer til å se mer av dette. Situasjonen i Sør-Europa vil bare forverre seg frem mot jul og til neste år, mener Andreassen.

- Klokt med høyere marginer

Hverken DNB, Fokus Bank eller Nordea planlegger snarlige rentekutt.

— Det er riktig at marginene i norske banker er bedre nå enn for eksempel for et år siden, men tidligere har vi hatt kunstig lave renter drevet av knallhard konkurranse. Det er naturlig og klokt at bankene nå har høyere marginer. Da er de bedre rustet for de økonomisk urolige tidene vi er inne i, sier Stian Arnesen, informasjonssjef i Fokus Bank. Alle de tre bankene påpeker at konkurransesituasjonen er et viktig element, og at de derfor følger nøye med på hva konkurrentene foretar seg.