— For vår del haster dette. Vi har en kontrakt som utløper i desember i år. Dette er på overtid sånn sett. Det kom sent, men godt, sier administrerende direktør Per Øyvind Sævartveit i aluminiumsbedriften Søral på Husnes i Hordaland, til Aftenposten.no.

Søral, eller Sør-Norge Aluminium AS, er en av landets største aluminiumsfabrikker (se faktaboks). Hydro eier halvparten.

Norsk industri betaler CO-avgift til EU for kraften som brukes i produksjonen. Nå vil Regjeringen hjelpe industrien med denne regningen for å sikre at bedriftene holder seg i Norge, og ikke flagger ut til land som ikke er så opptatt av klimapolitikk (se faktaboks).

Regjeringen anslår at ordningen vil koste omtrent 500 millioner kroner i året. Omfanget vil variere fra år til år og avhenge av prisen på kraft og hvor mange bedrifter som søker kompensasjon.

— Grovt anslått vil 80 bedrifter omfattes av denne ordningen. Det er i hovedsak tradisjonelle industribedrifter, som driver innen metall, treverk, aluminium og lignende, sa Jens Stoltenberg da han presenterte ordningen tirsdag morgen.

- Ikke i mål

Sørals eksistens har vært truet av CO2-avgiften, og har pr. nå en akseptabel kraftavtale. Men den utløper i desember i år.

- Var dette som forventet?

— Vi har forventet det, og langt på vei regnet med det. Men en formell avklaring er alltid viktig, så dette er absolutt veldig gode nyheter. Men det er viktig å huske at vi ikke er i mål ennå. Dette er en viktig brikke for at vi skal kunne komme i mål med en total kraftpakke som vi kan leve med, sier Sævartveit.

Positivt for Norske Skog Skogn

Norske Skog er også blant norske, kraftkrevende industribedrifter med virksomhet over hele verden, men også i Norge. Selskapet stiller seg svært positive til ordningen.

— Vi har to store fabrikkanlegg i Norge. Fabrikkanlegget i Skogn vil få kompensasjon, mens anlegget i Halden vil ikke få kompensasjon. Begge fabrikkene har langisiktige kommersielle kontrakter. Skogn har kraftavtale fra 2010 som vil få kompensert for CO-påslaget, mens Saugbrugs i Halden har kraftkontrakter fra før 2005 og vil dermed ikke dra fordel av ordningen, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog til Aftenposten.no.

Norske Skog Skogn er Norges største produsent av avispapir, og har rundt 500 ansatte.

- Viktig avklaring

Søral-eier Hydro er også godt fornøyd.

— Dette er en viktig avklaring vi har ventet på, og vi er fornøyd med at den nå har kommet. Det ser ut til at Regjeringen vil utnytte handlingsrommet fullt ut. Det er det vi har ventet. Vi vil nå se på detaljene for å se hvilke konsekvenser dette får for oss, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland.

Unngår tapte arbeidsplasser

Han mener dette er spesielt viktig for Søral-fabrikken.

— Denne avklaringen er en forutsetning for forhandlingene om kraftavtale som kan gi grunnlag for videre drift av Søral. Kraftavtalen denne fabrikken har i dag utløper i desember, og nå er vi spent på om dette vil sikre videre drift, sier han.

Uten subsidieringen av strøm vil en del norske industriarbeidsplasser gå tapt samtidig som de globale utslippene av klimagasser vil øke fordi de norske virksomhetene vil erstattes av nye verk i Midtøsten, Kina og India. Dette er land som ikke har fordyrende miljøskatter på energi.

Gjennomsnittlig kinesisk aluminiumproduksjon fører ifølge Hydro til åtte ganger så store klimagassutslipp som tilsvarende produksjon i Norge.

- I tolvte time

Molland presiserer imidlertid at de fortsatt må lykkes med å forhandle frem en kraftkontrakt for å sikre videre drift.

— Men det hadde ikke vært mulig uten denne avklaringen, sier han.

- Sent men godt?

— Det er i tolvte time for Søral. De har dårlig tid, men Søral vil nå kunne gå videre i forhandlingene. Det er godt nytt, sier Molland.

- Ville Hydro satset like mye i Qatar hvis dette hadde kommet tidligere?

— Qatar-satsingen er uavhengig av dette. Dette handler om å kunne opprettholde en miljøriktig produksjon i Norge, og vi vil se det som en seier hvis vi klarer å opprettholde dagens produksjon, sier han.

Norske Skog-aksjen stiger 1,07 prosent tirsdag formiddag, selv om Oslo Børs' hovedindeks er ned 0,27 prosent. Hydro-aksjen faller 1,61 prosent.