Det er mye snakk om at datatrafikken i mobilnettene øker kraftig i kjølvannet av smartmobilenes og nettbrettenes inntogsmarsj.

Tall fra Post— og teletilsynet(Pt) viser imidlertid at økningen er langt mindre i Norge enn den er Finland og Sverige.

Mens nordmenn i snitt lastet ned 2.9 Gigabyte i 2011, var de tilsvarende tallene for Finland og Sverige henholdsvis 11.5 Gb og 10.6 GB.

Også danskene slår oss klart med sine 4.5 GB per innbygger. Kun islendingene med sitt snitt på 2.8 GB kommer bak Norge på Pts liste.

-Vanskelig å forklare

Direktør i Post- og teletilsynet Torstein Olsen, synes det er vanskelig å forklare hvorfor Norge ligger så langt etter Sverige og Finland i bruk av mobildata.

— Vi omtaler gjerne økningen av datatrafikken i de norske mobilnettene som eksplosiv de siste årene, men tallene viser jo tydelig at vi ligger langt etter både Sverige og Finland, sier Olsen.

Olsen tror noe av den store forskjellen kan tilskrives det faktum at det er flere som har mobile bredbåndsabonnement i Sverige og Finland. Mulige forskjeller i målemetodikk og større tilgang på 4G/LTE nett, kan også spille inn, tror Olsen.

-For mye fokus på pris

Pressekontakt i Netcom, Anders Bigseth, understreker at økningen utvilsomt har vært voldsom, og viser til at den gjennomsnittlige Netcom-kunden har økt fra 3 Mb til 400 Mb i løpet av de siste fem årene.

— Årsaken til at vil likevel ligger såpass langt etter Sverige og Finland, skyldes et altfor stort fokus på pris. Mens norske myndigheter og media har vært opptatt av hva det koster, har bransjeaktørene i Sverige, fra presse til operatører, fokusert på å markedsføre bruk av nye tjenester spesielt, og mobilitet generelt, sier Bigseth.

Han mener dessuten at svenske myndigheter har vært mye flinkere til å legge til rette for utrulling av 4G(LTE), og peker på at kundene Netcom har i sitt 4G-nett (2.6 GHz) er de klart største datadriverne.

— Haster med nytt mobilnett

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, tror forskjellen i en vis grad kan tilskrives at den arealmessige dekningen av både 3G og 4G er større i Sverige enn i Norge.

— Vi må likevel ikke glemme at vi har hatt en økning hele 5000 prosent de siste fem årene, og med tanke på de opprustningskravene som følger av økt trafikk er jeg ærlig talt glad ikke trafikkøkningen har vært større. Vi har bygd ut hva remmer og tøyler kan holde, sier Amundsen.

Dekningsdirektøren mener likevel det begynner å haste for politikerne å få på plass konsesjonskravene for 4G i det såkalte 800MHz-båndet. Det attraktive og sendeeffektive frekvensområdet som ble ledig etter at det analoge bakkenettet slukket ned for tre år side, og som politikerne har vedtatt skal brukes til mobilt bredbånd.

— Skal vi kunne ta unna for datatrafikken som bare vil fortsette å øke i tiden fremover, er 4G i 800MHz-båndet eneste løsning, sier Amundsen, som frykter frekvensauksjonen ikke blir en realitet før til neste år.

Ikke betal for mye

Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet Øyvind Heresth Kaldestad, mistenker at mange ikke er klar over hvor mye data de laster ned i mobilnettene.

— Skal man finne rett abonnement er de en forutsetning at man først skaffer seg en oversikt over ens faktiske dataforbruket, for så å benytte telepriser.no, oppfordrer Kaldestad.