Tine har tatt til orde for å øke tollen på utenlandske faste hvitoster som kan konkurrere med Tine-suksessene Jarlsberg og Norvegia, for å trygge markedet for norske oster.

Dette til tross for at Tines salg av fastoster økte sterkt i fjor. Salget av Norvegia økte med 10,3 prosent og salget av Jarlsberg med 14,5 prosent. Totalt selges det Norvegia for 1,7 milliarder kroner.

Opprørt

Forslaget opprører danskene. Dersom Tines forslag går gjennom, vil det føre til toll på danske fastoster tilsvarende 260, prosent skriver business.dk.

Og dette vil spesielt ramme danske bønder. Danskene står nemlig bak halvparten av den norske osteimporten, ifølge avisen.

— De prøver på denne måten å sikre høyere priser til deres egne bønder, men det er ikke troverdig. De har fått større melkekvoter, men i fjor var det likevel mangel på smør i landet. Nå prøver de på samme måte å hindre osteimport, sier sjefskonsulent i det danske bondelaget Landbrug & Fødevarer Kristian Svendsen til Berlingske Nyhedsbureau.

Kritisk til norske bønder

Ifølge ham handler det hele om å bevare og beskytte landbruksstrukturen i Norge, hvor det er mange små bruk.

- Norske bønder nøyer seg med ti kyr, men vil likevel kjøre Mercedes, sier Svendsen.

Han tviler imidlertid på at forslaget vil gå gjennom i Norge. Han har likevel tatt kontakt med det norske utenriksdepartementet og bedt dem holde øye med saken.

— Utenriksdepartementet er som regel mer fornuftig enn Landbruksdepartementet i Norge, sier han.

Må beskytte melkebøndene

Leder i Norsk bondelag Nils T. Bjørke mener det danske bondelaget ikke kan ha satt seg inn i den norske landbruksstrukturen.

- Det er en helt annen struktur på det norske landbruket enn hva de har i Danmark. Spørsmålet om ostetoll handler om man vil opprettholde norsk landbruk og sikre norsk melkeproduksjon. Dette handler ikke om Tine, men om norske bønder skal klare seg uten at inntekten sakker akterut sammenlignet med andre grupper, sier han til Aftenposten.no

Han mener bøndene enten må få mer over statsbudsjettet eller at matprisene må øke.

— Og et av flere virkemidler her, kan være å øke tollen, sier han.