I dag har flere tusen bankkunder hos Fokus Bank fått tilsendt en e-post der det kommer frem at banken har innrapportert feil opplysninger om formue og gjeld til Skattetaten.

Det innebærer at det også vil være feil i selvangivelsene til kundene det gjelder.

24.000 rammet

— Det dreier seg om rundt ti prosent av kundene våre, eller omtrent 24.000. Disse vil ha en feil i én eller flere av postene i selvangivelsen som er basert på tall som Fokus Bank sender over til Skatteetaten, sier informasjonssjef Stian Arnesen i Fokus Bank til Aftenposten.no.

Årsaken til feilen er ifølge Arnesen en teknisk svikt under uthentingen av data.

— Feilen er rettet og vi går igjennom rutinene vår for at det ikke skal skje igjen. Men vi legger oss helt flate og beklager på det sterkeste merarbeidet dette medfører for våre kunder, sier Arnesen.

Må rettes

Selvangivelsene sendes ut i disse dager, og det innebærer at det er for sent for Fokus Bank å oversende korrigerte opplysninger til Skatteetaten. Utfallet blir ekstra papirarbeid for 24.000 kunder.

— Kundene må sette seg ned med årsoppgaven fra banken og legge inn de riktige tallene manuelt. Dette er noe man uansett bør sjekke rutinemessig, sier Arnesen.

Det er de følgende postene Fokus Bank har feilrapportert:

  • 3.11 Sum innskudd renter
  • 3.31 Sum gjeldsrenter
  • 4.11 Sum formue
  • 4.81 Sum gjeld BSU-tall er ikke berørt av den tekniske svikten.

Første gang

Arnesen understreker igjen at de «fryktelig lei seg» for at feilen kunne skje.

- Likevel er det avgjørende at kundene selv går inn og korrigerer data for at dette skal bli riktig, understreker han.

- Har dette skjedd før?

— Nei, ikke så vidt jeg vet, sier Arnesen.

Skattedirektoratet minner om at de feilrapportere opplysningene ikke gir noen fritak for å levere selvangivelse.

— Vi oppfordreroppgavegiver til å informere sine kunder om eventuelle feil, og at de ikke kanbenytte seg av leveringsfritak. Det er i tillegg viktig å gi informasjon om at det må sjekkes og eventuelt korrigere forhåndsutfylte opplysninger i selvangivelsen, skriver kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum i Skattedirektoratet i en e-post.

Fristen for å levere en forhåpentligvis feilfri selvangivelse er 30. april for vanlige lønnsmottakere og pensjonister. For næringsdrivende som leverer elektronisk er fristen 31. mai.