De ulike selskapene i Hødnebø-konsernet skylder over 50 millioner kroner til ulike kreditorer, men ser seg nå ikke i stand til å betale gjelden sin. Det skriver fvn.no.

Selskapets styre har derfor sendt ut varsel til alle sine kreditorer om betalingsstopp. Samtidig ber de tynt om gjeldsforhandling. Får de kreditorene med på å ettergi gjeld, vil også aksjonærene spytte inn mer penger.

Krisehjelp

— Aksjonærer i Hødnebø AS har antydet at de kan være villige til å gjennomføre en redningsaksjon, skriver selskapets advokat Øyvind Bade i et brev til kreditorene.

Dette ser de som et alternativ til konkurs, men aksjonærene går ikke inn med penger uten at kreditorene gjør det samme.

— Aksjonærene finner det ikke riktig å yte selskapene denne finansieringen med mindre selskapets kreditorer også bidrar, påpeker advokaten.

Fungerende daglig leder Morten Kristian Tunge opplyser at de fleste aksjonærene har kastet kortene og sier at de ikke vil være med lenger.— De har brukt nok penger. De siste årene har det gått med mye, sier Tunge. Han har sittet i styre, og er hanket inn som daglig leder gjennom møbelprodusentens største krise.

Stor gjeld

Gjelden har de siste årene vokst seg sto. Morselskapet Hødnebø AS har en gjeld på minst 30 millioner kroner. Samtidig har ikke selskapet større verdier enn 3-4 millioner kroner.

Hødnebø Møbler AS har en gjeld på 7,7 millioner kroner, og svært beskjedne verdier.

Spinnaker Norway AS har en gjeld på 6,3 millioner kroner.

Hødnebø System AS skylder rundt 300.000 kroner.

Hødnebø Contract AS skylder 6,5 millioner kroner.

Sør største kreditor

Samlet kommer gjelden opp i 52 millioner kroner. En del av gjelden er imidlertid internt i konsernet, slik at den samlede gjelden blir mindre. Totalt er dermed underdekningen på rundt 25 millioner kroner. Da er også eiendeler og utestående fordringer regnet inn.

Sparebanken Sør er den desidert største kreditoren, og har cirka 15 millioner kroner til gode hos konsernet.

Finanskrisen etter 2008 ga det tøffeste slaget mot luksusmøbelprodusenten med hovedsete i Risør. Liten inntjening har ført til dårlig likviditet. Tapte inntekter etter en frenchisetaker med tre forretninger sa opp får også sin del av skylden.

— Vi måtte overta tre tomme forretninger, de største vi hadde. Det tok mye tid og penger å bygge dem opp igjen, og var nok det siste tuppet over kanten for bedriften, sier Tunge.

I tillegg har de akkurat vært gjennom en mislykket satsing i USA, der de brukte store beløp på markedsføring de fikk lite igjen for.

— Det er fryktelig synd. Det er en moderne og god produksjon. Faktisk opplevde vi salgsrekord i januar. Men selskapet har vært for optimistisk, og skaffet seg for mye gjeld, sier Tunge.

Ved fabrikken i Risør er det 11 ansatte.

— I tillegg er det mange forretninger der vi er den viktigste leverandøren. Vi eier ikke de, men det er jo skummelt for dem om Hødnebø går konkurs, sier Tunge. Et av Hødnebø-utsalgene ligger i Sørlandsparken.