– Nå vil den kraftige ubalansen mellom tilbud og etterspørsel jevne seg ut og sørge for at prisutviklingen flater ut, sier leder i Norges Eiendomsforbund, Christian V. Dreyer.

Boligmarkedet har i lengre tid vært preget av at det har vært få boliger til salgs i forhold til etterspørselen. Det betyr at salgene går raskt unna.

Aller raskest går det unna i Oslo og Bergen. I mars tok det i snitt kun 13 dager å selge en bolig her, mot et landsgjennomsnitt på 26 dager.

I mars var det rundt 9500 boliger til salgs på Finn. Man må tilbake til 2006 for å finne et lavere tall for mars. Den første hele uken i april er det kommet ytterligere 1800 boliger for salg.

Slår ut i enebolig— og rekkehusmarkedet

Årets første måneder er vanligvis en tid der boligmarkedet er litt avventende, i påvente av salgsrushet som øker fra mars av.

Christian V. Dreyer sier at det etter stillstand i påsken nå kan ventes en volumøkning i antall boliger til salgs, allerede fra denne uken og neste.

– Det ligger i vår natur at vi vil presentere boligen på best mulig måte, når det ser penest ut om våren. Slike sesongvariasjoner slår for det meste ut i enebolig- og rekkehusmarkedet, mens man ikke merker det på samme måte i leilighetsmarkedet, sier Dreyer.

Det betyr ikke at meglere råder boligselgere til å vente med salg til våren.

– Erfaringsmessig er første kvartal de beste salgsmånedene, så jeg tror neppe det er mange meglere som råder til å holde igjen boligene, mener Dreyer.

Topper seg i mai og juni

Tilbudet av boliger til salgs vil erfaringsmessig toppe seg i mai og juni.

Tall fra Finn Eiendom helt tilbake til 2006 viser at antall bruktboliger som blir lagt ut for salg gjør et hopp nettopp i mai og juni.

Også august, september og oktober er måneder der volumet er på sitt høyeste.

– Jeg tror prisutviklingen vil flate ut nå som volumet tar seg vesentlig opp fremover. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel den siste tiden skyldes hovedsakelig for lite boligbygging i forhold til befolkningsveksten, sier Dreyer.