Her gikk det visst litt fort, Ikea ...

Eller er dette skiltet laget av svensker?