Den ferske amerikanske arbeidsmarkedsrapporten viser at det ble skapt 114.000 jobber utenom landbruket i september, litt færre enn på forhånd ventet. Samtidig falt ledigheten til 7,8 prosent, mot ventet 8,2 prosent. Det er godt nytt for president Barack Obama.

Svakere tall enn ventet kunne gitt ekstra futt i valgkampen til motstander Mitt Romney, som før i uken vant den første tv-sendte debatten mellom Obama og Romney.

På forhånd var det ventet at fasiten ville vise 115.000 nye jobber skapt i september, ifølge en undersøkelse blant analytikere foretatt av Bloomberg. Dette er den nest siste målingen før presidentvalget i USA og lyspunkt, eller manglende sådanne, vil kunne påvirke utfallet av valget.

Tallene for august og juli ble i tillegg kraftig oppjustert. De amerikanske børsene stiger etter kunngjøringen. Oslo Børs stengte med en oppgang på 1,54 prosent, løftet av de amerikanske jobbtallene.

— Oppmuntrende for Obama

**Makroøkonom Ida Wolden Bache i Handelsbanken kaller tallene oppmuntrende for Barack Obama.

— Det var oppmuntrende at arbeidsledigheten har falt. Nedgangen var større enn ventet. Det skyldes at sysselsettingen vokste enda sterkere enn arbeidsstyrken som falt markant forrige måned, sier Bache.**

Hun forteller at antall nye jobber skapt, sysselsettingsveksten, var omlag som ventet.

— Men vi fikk inn oppjusteringer på tidligere måneder som gjorde at helhetsinntrykket ble styrket. Det er likevel viktig å understreke at sysselsettingsveksten er for lav til at vi kan få en vedvarende nedgang i ledigheten, sier Bache.

Antallet som jobber deltid økte fra 8 millioneramerikanere i august til 8,6 millioner i september. Årsaken er at arbeidstidenenten hadde blitt redusert, eller at de ikke hadde vært i stand til å finne enfulltidsjobb.

Langtidsledige amerikanere, som har vært ledige i mer enn 27 uker, er rundt 4,8 millioner i antall og utgjør omtrent 40,1 prosent av de ledige.

Tallfinte fra Obama

Fredag forrige uke skal Obama-administrasjonen ha sendt ut nye retningslinjer for hvordan selskaper som er i kontrakt med staten skal oppføre seg når oppsigelser står for tur. Beskjeden skal ha vært klar: Vent med å sende oppsigelsesvarsel i enda noen uker. Eventuelle merkostnader knyttet til dette skal den amerikanske staten ta seg av, skriver Svenska Dagbladet.

Det endelige målet er, ifølge avisen, å sminke jobbtallene i Obamas favør som igjen kan styrke hans sjanse i valgkampen. Svenska Dagbladet beskriver det som et lovbrudd.

Grepet henger også sammen med det såkalte «fiscal cliff», «budsjettgapet», som viser til konsekvensene av at midlertidige skattelettelser opphører samtidig som vedtatte sparetiltak trer i kraft ved nyttår i år. Det er ventet at det vil føre til ytterligere brems og vanskeligheter i den amerikanske økonomien.

Seddelpressen går til ledigheten faller

Et svakt jobbmarked i USA har vært et vedvarende problem for Barack Obama over lang tid. I september uttalte sentralbanksjef i USA, Ben Bernanke, at USAs økonomi skal stimuleres med 40 milliarder dollar (230 milliarder kroner) i måneden på ubestemt tid. Bernanke vil kjøre seddelpressen helt til arbeidsledigheten faller.

— Arbeidsmarkedet er mer av det samme. Oppsigelser er ikke det store problemet, men mangelen på nyansettelser, sier Ryan Sweet, seniorøkonom ved Moody's Analytics Inc. til Bloomberg.

Valgkampinnspurt

I august ble det skapt 96.000 nye jobber utenom landbruket i USA, langt mindre enn på forhånd ventet.

Tallene for november offentliggjøres fredag 2. november. Presidentvalget i USA er uken etter, tirsdag 6. november.