Det er i en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen at hele 74 prosent mener det jukses, mens bare 10 prosent er uenig. 16 prosent av de spurte svarer vet ikke.

— Det er sterke tall. Det er en bekreftelse på at forbrukerne har en tynnslitt tillit til matvareprodusentene, sier fagdirektør for mat og handel Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Villedende

Han mener undersøkelsen viser at forbrukere ønsker at innholdet og det som står på pakningene, skal stemme overens. Forbrukerrådet la tidligere i høst fram en rapport som viser at mange matprodusenter villeder forbrukerne ved å gi pakningene navn eller bilde som ikke stemmer med innholdet.

— Påstanden er drøy

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, synes påstanden om at leverandørene jukser, er drøy.

— Det er ingen tvil om at mye av merkingen ikke er tydelig og god nok, men det er stor forskjell på å jukse eller bryte lovverket og det å være mer presis, sier hun.