I et intervju med seks europeiske aviser sier den franske presidenten at en løsning på eurokrisen er «svært nær». Hollande sier også at han vil støtte etablering av en tettere politisk union i EU først etter 2014.

Hollande kommer med uttalelsene dagen før EUs stats— og regjeringssjefer samles til nok et toppmøte i Brussel.

Økonomien står igjen på toppen av dagsordenen når lederne møtes torsdag og fredag, og det er stor uenighet om hvilke tiltak som skal få Europa ut av den økonomiske krisen. Til tross for dette mener altså Hollande at løsningen er nær.